Present Continuous — особливості теперішнього тривалого часу

18 липня 2018

6 хв. читати

Коли ми говоримо телефоном, нас часто питають «What are you doing now?», і зазвичай ми відповідаємо, наприклад «I am chilling / drinking coffee / cooking / reading a book». У відповіді ми використовуємо «Present Continuous Tense» (презент контініус) або «теперішній тривалий час».

Содержание статьи:

 • Використання теперішнього тривалого часу
 • Форми Present Continious
 • Висновок

Такий час допомагає описати ту дію, яка відбувається в момент мовлення. Це і є наше перше правило вживання «Present Progressive Tense». But let’s find out more, shall we?

Використання теперішнього тривалого часу

Отже, «Present Continuous» ми використовуємо у наступних випадках:

 • коли говоримо про дію, яка відбувається (або не відбувається) прямо зараз, в момент мовлення. Тут можуть бути використані слова-маркери: «now» (зараз), «at the moment» (в даний момент). Також, ми можемо застосовувати цей час для двох дій, які відбуваються одночасно в теперішньому.

She’s drinking tea now. – Вона зараз п’є чай.
He’s not playing computer games now because he’s sleeping. – Зараз він не грає в комп’ютерні ігри, тому що він спить.

 • коли дія відбувається в теперішньому, але не в конкретний момент мовлення.

Something is happening around now. В цьому випадку «now» має значення не тільки в цю секунду, але й сьогодні, а також на цьому тижні, в цьому місяці або навіть в цьому році.

I am reading an interesting book. – Я читаю цікаву книгу (я почав її читати до моменту мовлення і буду читати ще якийсь час, але конкретно зараз я не зайнятий читанням).
I usually drink tea, but today I’m drinking coffee. – Я зазвичай п’ю чай, та сьогодні я п’ю каву.

 • коли говоримо про дію, яка розвивається і змінюється. На таку дію можуть вказувати слова «change» (змінюватись), «get/become» (ставати), «rise» (підніматися), «fall» (падати), «grow» (рости), «improve» (покращуватися), «begin/start» (починатися).

Your English is getting better. – Твоя англійська стає кращою.
Our country is developing. – Наша країна розвивається.

 • коли говоримо про найближче майбутнє, запланованих діях та планах. Ми використовуємо час Present Continuous тільки з тими діями, які вже твердо вирішили виконати. Слова-маркери: «this/next week» (на цьому/наступному тижні), «this/next weekend» (в ці/наступні вихідні), «this/next year» (в цьому/наступному році), «tonight» (ввечері), «today» (сьогодні), «tomorrow» (завтра).

I am having a lesson tomorrow at 4.10 p.m. – У мене завтра заняття о 16:00 (я вже спланувала дію і знаю всі подробиці).
We are going to the theatre next Monday. – Ми йдемо до театру у наступний понедiлок (ми знаємо назву спектаклю, який театр, час, купили білети та таке iнше).

 • коли хочемо показати незадоволення, обурення, роздратування. В цих випадках ми використовуємо слова always (завжди), constantly(постійно), all the time (весь час), forever (вічно), щоби показати, що людина регулярно робить те, що нам не подобається і що нас це дратує.

They are always complaining. – Вони завжди скаржаться.
He’s constantly biting his nails. – Він постійно кусає свої нігті.

Як ви могли зауважити, форма «Present Continuous Tense» наступна:

 • Affirmative: Subject + verb «to be» + V-ing
 • Interrogative: Verb «to be» + subject + V-ing ?
 • Negative: No + subject + verb «to be» + not + V-ing

Nota Bene: відмінні підмети є різними формами дієслова «to be»: «I am», «he/she/it is», «you/we/they are».

Читайте також: Present Simple — особливість вживання

Пройдіть тему в онлайн тренажері: 

 • Present Continuous
 • Present Continuous vs Present Simple

Читай також

Тест: чи готові зробити замовлення в англійському ресторані?

Форми Present Continious

Розгляньмо всі форми «Present Progressive Tense» на прикладі дієслова «work» – працювати.

 

Affirmative  Negative Question
I am working now.I am not working now.Am I working now?
You are working now.You are not working now.Are you working now?
He is working now.He is not working now.Is he working now?
 She is working now.She is not working now.Is she working now?
It is working now.It is not working now.Is it working now?
We are working now.We are not working now.Are we working now?
They are working now.They are not working now.Are they working now?

Головне дієслово або смислове дієслово у «Present Continuous» має закінчення «-ing». Зазвичай нам просто потрібно додати це закінчення до дієслова, та, як завжди, є виключення.

Також, не варто забувати про «підступні дієслова» (state verbs), які не використовуються в «Present Continuous Tense». Їх можна розділити на 6 груп:

 • Senses and perception: to feel, to hear, to see, to smell, to taste.
 • Opinion: to assume, to believe, to consider, to doubt, to feel (= to think), to find (= to consider), to suppose, to think.
 • Emotions and desires: to envy, to fear, to dislike, to hate, to hope, to like, to love, to mind, to prefer, to regret, to want, to wish.
 • Mental states: to forget, to imagine, to know, to mean, to notice, to recognize, to remember, to understand.
 • Measurement: to contain, to cost, to hold, to measure, to weigh.
 • Others: to look (= resemble), to seem, to be (in most cases), to have (= to possess).

Та, як завжди, існує декілько випадків, коли state verbs використовуються з «Present Continuous». Це відбувається, коли у дієслова кілька значень і одне з них показує дію, а також коли ми хочемо показати, що ситуація тимчасова.

The steak tastes good. – У цього стейку пречудовий смак (стейк завжди такий смачний).
The chef is tasting the steak. – Повар коштує стейк на смак (він коштує його зараз).

Читай також

Опис зовнішності людини англійською мовою

Висновок

Отже, ми розібрали основні особливості вживання «Present Continuous». Воно використовується доволі часто в ситуаціях, наприклад, коли ми говоримо про теперішнє, про майбутнє, про наші плани, і тимчасових подіях.

Сподiваємося, що стаття допоможе вам розібратися у всіх нюансах.  Don’t stop evolving!

Велика та дружня сім’я EnglishDom

Автор

Englishdom

Рейтинг статті:

Спасибі, твій голос врахований

как использовать в английском? Примеры для практики

 

It is a known fact that learning to use a foreign language even at the elementary level means learning to build simple though grammatically correct and meaningful sentences. To do so we always have to remember that any sentence must:

    Ø  have a verb

    Ø  have a subject

    Ø  express a complete thought

Verbs name an action or describe a state of being. Every sentence must have a verb!

Let me show you a few examples:

Ни для кого не секрет, что научиться оперировать на иностранном языке хотя бы на элементарном уровне означает научиться строить пусть простые, но грамматически и содержательно правильные предложения. Для этого мы должны всегда помнить, что любое предложение должно:

Ø   иметь сказуемое

Ø   иметь подлежащее

Ø   выражать законченную мысль

Сказуемым называют действие или описывают состояние предмета. Каждое предложение должно обладать сказуемым (глаголом).

 
 

 

 

 

 

When you use a verb, you have to say who or what is doing the action. This ‘who or what’ is the subject of the verb. So using the verbs above we can create the following sentences:

Используя сказуемое, мы должны отметить, кто или что выполняет действие. Это то, что мы называем подлежащим. Используя вышеуказанные глаголы, мы можем создать такие предложения:

 

 

 

 

Apples usually drop from trees when they are ripe (спелые).

Dogs often dig the ground.

I always read a book in the evening.

He knocks at my door every morning. 

 

In these sentences apples, dogs, I and he are subjects.  

 

Verbs have forms called tenses that tell you when the action happens. The subject and the verb are joined according to the tense we’re talking about (past, present, or future). 
 

The most basic tense in English any beginner has got to know is the Present Simple Tense. We use the Simple Present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event or something that often happens. For example,

Сказуемое и подлежащее должны согласовываться друг с другом. Они сочетаются соразмерно времени, о котором идет речь (прошлое, настоящее, будущее).  

Элементарнейшей темой, которую должен знать любой начинающий, является the Present Simple Tense. Описываемое нами действие является обычным или время от времени повторяемой. Это может быть какая-то из наших привычек, хобби, ежедневное событие или что-либо из того, что происходит часто.

 

She always forgets her purse.

 

Susan often meets with her friends after school.

They usually play football on Sunday. 

Mark rarely visits his sick grandmother.

 

 How do we make the Simple Present Tense?Как же мы создаем the Simple Present Tense?

 

 

 

 As you can see from the table in Affirmative sentences (+) the formula is easy: you use a subject (I/you/we/they/he/she/it) and a verb and then add details. What is important is that for the 3rd person singular (he, she, it), we add s  or es to the main verb. 

 

 Как вы можете увидеть из таблицы, в утвердительных предложениях формула довольно простая: мы ставим подлежащее (I/you/we/they/he/she/it) и сказуемое, а затем добавляем детали. Но важно помнить, что у глаголов 3 лица единственного числа (он любит, это принадлежит…) мы добавляем окончание s или es.

For example:
 

 

Mary (SHE) likes coke.

Colin (HE) plays the piano.

 

In Negative sentences (-) we use the auxiliary verb DO and NOT (DON’T) between the subject and the main verb.

В отрицательных предложениях между подлежащим и сказуемым мы используем вспомогательный глагол DO и отрицательную частицу NOT (вместе получается DO NOT или сокращенно DON’T).

For example:
 

I do not (=don’t) like my stepmother.

They do not (=don’t) want to go to the party.
 

 

For the 3rd person singular we don’t add s  or es to the main verb any more, but we add es to the auxiliary DO. And as a result we have:

В данном случае к глаголам 3 лица единственного числа мы не добавляем окончание s или es, но мы добавляем es к вспомогательному глаголу DO, получая таким образом DOES NOT (DOESN’T).

 

For example:

Mary (SHE) does not (doesn’t) like her stepmother.

Colin (HE) does not (doesn’t) want to go to the party.

 

And finally in Questions (?) we start with the auxiliary verbs DO and DOES (as usual, for HE/SHE/IT), then we use the subject and the main verb in its base form.  

И наконец в вопросительных предложениях мы начинаем со вспомогательных глаголов DO и DOES (как всегда, for HE/SHE/IT), далее ставим подлежащее и главный глагол в его основной форме:

 

 

 When do we use the Simple Present Tense?

Когда мы используем the Simple Present Tense?

 

Now that you know how to form the Simple Present Tense, let’s make it clear when we use it. As, it was mentioned in the beginning, we use the Simple Present Tense to talk about habitual actions (things we do regularly). If we look at the picture below we can describe how this woman (let’s call her Mary) usually spends Saturdays:

Теперь, когда мы знаем, как формировать the Simple Present Tense, давайте уточним, в каких случаях мы его используем. В начале мы говорили, что это время используется прежде всего для описания привычных событий (наших привычек, расписания и т.д.). На картинке снизу мы, например, можем описать, как эта женщина обычно проводит свои субботы:

In the morning Mary does some exercises and then cooks breakfast. After breakfast she watches TV. Later in the afternoon she meets her friend and drinks beer.  In the evening she reads some book and then falls asleep.

 

 

We use the Simple Present Tense to talk about permanent situations, something that was true yesterday, is true today and will probably be true tomorrow:

Мы берем the Simple Present Tense, чтобы описать постоянные, неизменные ситуации, то что было истинным, действующим вчера, сегодня и, наверное, будет таким и в дальнейшем.

 

They live in Paris

She doesn’t like dogs

He works in a bookshop

 

Also we use the Simple Present Tense to state facts, to make statements that are always true. 

Мы также берем the Simple Present Tense, когда констатируем факты, делаем обобщения.

For example:


The earth goes around the sun.

Penguins live in the Antarctica.

 

 

Final note

Последняя заметка

 

 

My dear readers, hope, that after this explanation it will be easier for you to build your sentences in English. Now I want you to look at the picture below and describe Mary’s working day. What does she do in the morning, afternoon, evening? Write your sentences lower in the area for comments. Thank you for your time and participation!Дорогие читатели, надеюсь, что после этого объяснения формулировать свое мнение на английском языке вам будет гораздо легче. А сейчас я попрошу вас взглянуть на очередную картинку и описать этот раз уже рабочий день Мэри. Свои предложения оставляйте в комментариях! Спасибо за ваше время и участие!

 

Настоящее простое глагольное время — Видео

1. Как образовать настоящее простое время?

Чтобы использовать настоящее простое, нужно помнить три вещи:

 • Добавлять «s» (или «es») к глаголу в третьем лице единственного числа (например, после «он», «она», или «это»).
 • Сделайте отрицания, используя , не или , а не (используйте , а не для третьего лица).
 • Задавайте вопросы с до или до .

Например:

 • Я посещаю их раз в неделю. —> Она посещает s их раз в неделю. = Добавить «s» к глаголу после he/she/it
 • У меня много дел. —> У меня нет много дел. = Делайте отрицания с помощью Don’t
 • У меня мало времени. —> У него у мало времени. = Ставьте отрицания с not после he/she/it
 • У вас большая семья. —> У тебя большая семья? = Задавайте вопросы с помощью do
 • Вы живете в этом доме? —> Она живет в этом доме? = Задавайте вопросы с ним/ней

Как видите, когда мы используем делает или не делает , мы не добавляем «s» к глаголу.

Хорошо, это показывает вам, как образовать настоящее простое время, но как вы можете его использовать?

2.

Говоря об обычном действии

Это одно из наиболее распространенных применений Present Simple. Давайте рассмотрим несколько примеров:

 • Она звонит родителям каждую неделю.
 • Я не часто хожу в спортзал.
 • Ты всегда так быстро ешь?

Во всех этих предложениях мы говорим о действиях, которые происходят (или не происходят) регулярно. Эти действия не происходят в данный момент.

Это простое употребление настоящего простого времени, которое вы, возможно, уже знали. Но мы только начали. Как еще можно использовать Present Simple?

3. Разговор об общих истинах

Если вы хотите поговорить о чем-то, что в целом является правдой, вам также понадобится настоящее простое время. Например:

 • Луна вращается вокруг Земли.
 • Нил — самая длинная река в мире.
 • Слоны живут в среднем 60-70 лет.

Эти вещи «в целом верны», потому что они верны не только в какой-то момент. Они были правдой 100 лет назад; они верны сегодня и будут верны через 100 лет.

Сравните это с предыдущей идеей: разговор о регулярных действиях.

В обоих случаях мы используем Present Simple, чтобы говорить о чем-то, что верно не только в данный момент, но также в будущем и прошлом.

Эта идея является важной частью значения настоящего простого времени.

4. Говоря о состояниях и ситуациях

Подумайте о глаголе бросить .

Метание — это действие. Это то, что может произойти в один момент. Вопрос: все ли глаголы действия?

Подумайте о таком глаголе, как кажуться . кажется действием? Можете ли вы сказать , что вы сегодня кажетесь очень тихим ?

Нет и нет. Такие глаголы, как , кажутся , описывают состояния, а не действия. Мы используем Present Simple, чтобы говорить обо всех состояниях в настоящем. Например:

 • Сегодня ты какой-то тихий.
 • У него большой опыт в своем деле.
 • Почему этот стоит дороже остальных?

Многие глаголы, описывающие состояния, например кажется или стоит , может использоваться только в простых временах. Они не существуют в продолженных временах.

Опять же, вы можете видеть ту же самую идею чего-то, что верно не только сейчас, в этот момент, но и в будущем, и в прошлом.

Если вы говорите , что у него большой опыт в предмете , это означает, что у него был большой опыт на прошлой неделе, и на следующей неделе он тоже будет иметь большой опыт. Дело не только в этом моменте.

5. Со многими глаголами ощущения, чувства, мышления или речи

со многими глаголами зондирования (например, , слышит , , см. или запах ), ощущение (например, , как , Love или Hate ) (например, Know , реализуйте или Помните ) или говоря (например, обещают , признают или советуют ), мы используем настоящее простое время.

Это потому, что многие из этих глаголов описывают состояния, а Present Simple используется для описания состояний, как вы только что видели. Давайте рассмотрим еще несколько примеров:

 • Этот сыр немного странно пахнет.
 • Я не люблю ходить по магазинам.
 • Ты понимаешь, что делаешь?
 • Я обещаю, что это больше не повторится.

Во всех этих предложениях возможно только настоящее простое время. Вы не можете сказать Вы понимаете, что делаете? или Я обещаю, что это больше не повторится.

6. Разговоры о длительных ситуациях

Если сказать:

 • Она живет со своей подругой.

Или:

 • Она живет со своей подругой.

Они одинаковые? Если нет, то какая разница?

Они разные.

Если сказать , что она живет со своим другом , с настоящим простым, это предполагает, что ситуация постоянная или, по крайней мере, длительная. Она не просто останется с подругой на несколько недель. Она живет со своей подругой, постоянно.

Если вы скажете она живет со своим другом с настоящим продолженным, это означает, что ситуация временная. Может быть, она просто остановилась у подруги, пока ищет себе жилье.

Когда мы используем Present Simple, чтобы рассказать о ситуации, это предполагает, что ситуация продолжалась долгое время и/или что мы ожидаем, что эта ситуация будет продолжаться долгое время в будущем.

В некоторых случаях в одном предложении можно использовать как настоящее простое, так и настоящее продолженное время.

Использование Present Simple показывает, что ситуация длительная или постоянная, а использование Present Continuous показывает, что ситуация временная.

Например:

 • Он работает в небольшой дизайнерской компании. -> Это его карьера. Вероятно, он останется там надолго.
 • Он работает в небольшой дизайнерской компании. -> Он работает там в данный момент. Он может скоро сменить работу.
 • Я хожу в спортзал каждую неделю. -> Я делаю это каждую неделю, каждый месяц, круглый год. В следующем месяце я все еще буду ходить в спортзал.
 • Я хожу в спортзал каждую неделю. -> Я делаю это в данный момент. В следующем месяце вы можете меня там не увидеть!

Во всех этих предложениях возможны обе формы (простая и непрерывная). Настоящее простое показывает, что эти ситуации длятся долго, а настоящее продолженное показывает, что эти ситуации, вероятно, не будут продолжаться долго.

7. Рассказывать истории или шутки на разговорном английском

Представьте, что вы рассказываете историю своим друзьям. Какую форму глагола следует использовать? Вы должны использовать прошлое, верно? В конце концов, вы говорите о чем-то, что произошло в прошлом.

Это логично, но не всегда верно. Мы часто используем Present Simple, чтобы рассказывать истории или шутки, даже когда речь идет о том, что произошло в прошлом. Это возможно только в разговорном английском.

Зачем мы это делаем? Использование настоящего простого вместо прошедшего делает историю более прямой и захватывающей.

Например:

 • Итак, я вижу этого парня, похожего на Джонни Деппа, и подхожу поговорить с ним, но тут я спотыкаюсь и обливаю его своим напитком! Он смотрит на меня так, как будто я полный идиот, и просто уходит.

Точно так же Present Simple часто используется в заголовках газет, даже для событий, которые произошли в прошлом.

Например:

 • Премьер-министр уходит в отставку
 • Ученые открыли новый элемент
8. В комментарии

В комментариях используется настоящее простое время. Что за комментарий?

Комментарий означает описание того, что происходит, как правило, по телевидению или радио.

Например, у спортивных матчей есть комментаторы, которые описывают матч слушателям или зрителям.

Получите больше практики с этим уроком от Oxford Online English по разговорам о спорте.

Комментаторы используют Present Simple, чтобы говорить о более коротких действиях, происходящих в данный момент.

Например:

 • Он проходит, он стреляет… Он попадает в штангу!
 • Она подает, но Уильямс отлично возвращается.
 • Принц ждет у алтаря, а принцесса медленно идет по проходу.

Это может показаться странным. Комментарий описывает то, что происходит сейчас, поэтому вы можете подумать, что нам следует использовать настоящее продолженное время. Комментарий использует настоящее продолженное время, но в основном для более длинных действий.

Например:

 • Он разминается и готовится к выходу.
 • Игроки отдыхают, пока медик лечит ногу.

Обычно мы используем Present Simple для более длительных действий и Present Continuous для более коротких действий. В комментариях верно обратное; настоящее простое описывает более короткие действия.

Вы почти закончили. У нас есть еще одно употребление настоящего простого времени.

Что это? Посмотрим:

9. Разговоры о расписании на будущее

Наконец, вы также можете использовать Present Simple, чтобы говорить о будущем. Как?

Мы используем Present Simple, чтобы говорить о вещах в будущем, которые находятся в расписании или расписании.

Сюда входят поезда, самолеты и другой общественный транспорт; встречи и встречи; классы и так далее.

Например:

 • Начало занятий в 10.00.
 • Самолет прибывает в 12.20 ночи.
 • Во сколько начинается собрание?

Во всех этих предложениях мы говорим о будущем, но поскольку мы говорим о расписании или графиках, мы используем настоящее простое время.

 

Узнайте больше из нашего другого урока о временах английских глаголов! Спасибо за просмотр.

Настоящее простое в английском языке

Что нового у всех?

Это то веселое время, чтобы снова изучить английскую грамматику, и все в ABA знают, что вы все любите учиться. Сегодняшний пост очень важен, так как он расскажет вам о настоящем простом времени в английском языке.

Как образовать настоящее простое время

В отличие от других языков, настоящее простое время в английском языке относительно легко образовать, поскольку все подлежащие имеют одинаковое спряжение с правильными глаголами, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ третьего лица единственного числа, которое имеет дополнительную «-s». . То есть, «он», «она» и «оно» имеют дополнительные «-s» в конце спряжения. Вы получите лучшее представление о спрягаемых глаголах.

Говорить

Я говорю

Вы говорите

Он/она/она говорит с

Мы говорим

.

Они изучают

, чтобы сделать

Я делаю

Вы делаете

Он/она/она/это делают ES

Мы делаем

. глагол «делать» отличается? Это связано с тем, что к глаголам, оканчивающимся на «-сс», «-ш», «-ч», «-х» и «-о», в конце добавляется «-эс». спряжение третьего лица единственного числа вместо «-s».

Самые важные глаголы в английском языке «to be» и «to have» неправильные в настоящем времени, но нам очень важно знать их спряжение.

, чтобы быть

I AM AM

Вы

Он/она/это

Мы

Это

, чтобы иметь

У меня

9

. у нее/оно

у нас

у них

Примеры:

Вы хотите выучить английский язык.

Я слушаю радио. (За глаголом «слушать» всегда следует предлог «to»)

У вас есть цель: говорить по-английски.

Что еще важно?

В дополнение к изучению основ настоящего простого времени в английском языке важно помнить, что «the» является единственным определенным артиклем в английском языке, а «a» или «an», если за ним следует слово, начинающееся с гласной , — единственные неопределенные артикли в английском языке.

Примеры:

Вам нравится вечеринка.

Он пишет письмо.

Она учит английский.

Вы говорите по-английски.

Вы записываете песню.

Мы делаем все очень хорошо.

Им нравится моя новая машина.

Я прочитал роман.

Время практиковаться…

Как мы видим из сегодняшнего поста, структура настоящего простого времени в английском языке проста и, как и в большинстве вещей, самое сложное — применить ее на практике, поэтому вам настоятельно рекомендуется и поговорите с как можно большим количеством людей, чтобы попрактиковаться в этом времени, среди других грамматических аспектов, как можно больше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *