Present Simple – Простий (неозначений) теперішній час

WAR

Україна понад усе!


Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Повернись живим
Національний банк України

Ствердження

Заперечення

Питання

I work every day.
Я працюю кожного дня.
I don’t work every day.
Я не працюю кожного дня.
Do you work every day?
Чи працюєш ти кожного дня?
He works every day.
Він працює кожного дня.
He doesn’t work every day.
Він не працює кожного дня.
Does he work every day?
Він працює кожного дня?

I
You
We
They

+V+. ..

 

+do
does
+not+V+
Do
Does
+

 

+V+?

He
She
It

+Vs+
do not = don’t
does not = doesn’t
QW+do
does
+

 

+V+. ..?
 • Ствердження
 • Заперечення
 • Питання
 
I work every day.
Я працюю кожного дня.
He works every day.
Він працює кожного дня.

I
You
We
They

+V+

He
She
It

+Vs+
 
I don’t work every day.
Я не працюю кожного дня.
He doesn’t work every day.
Він не працює кожного дня.

 

+do
does
+not+V+. ..
do not = don’t
does not = doesn’t
 
Do I work every day?
Чи працюєш ти кожного дня?
Does he work every day?
Чи працює він кожного дня?
Do
Does
+

 

+V+?
QW+do
does
+

 

+V+?

Стверджувальне речення

Стверджувальне речення в Present Simple (Present Indefinite) утворюється за допомогою підмета (хто? що?) та присудка (здебільшого він виражається смисловим дієсловом в першій формі).

 • I study French. – Я вчу французьку мову.
 • You speak English. – Ти розмовляєш англійською.
 • We play the violins. – Ми граємо на скрипках.
 • Cats like milk. – Коти люблять молоко.

Якщо підмет виражений іменником або займенником в третій особі однини, тоді до дієслова додається закінчення —s або —es.

 • She speaks English. – Вона розмовляє англійською.
 • He plays the violin. – Він грає на скрипці.
 • Simon’s cat likes milk. – Кіт Саймона любить молоко.

Особливості додавання закінчення -es детально розглянуті в окремій статті.

 • to live → lives
 • to read → reads
 • to clean → cleans
 • to buy → buys
 • to have → has
 • to rush → rushes
 • to dry → dries
 • to go → goes

Заперечне речення

Заперечне речення в Present Simple утворюється за допомогою допоміжного дієслова do з заперечною часткою not (do not), що ставиться після підмета (хто? що?). Після допоміжного дієслова do вживається смислове в формі інфінітиву без частки to.

 • I do not speak English. – Я не розмовляю англійською.
 • They do not play the violin. – Вони не грають на скрипках.
 • do not = don’t (скорочення)
 • Cats don’t like tomatoes. – Коти не люблять помідори.

Дієслово do з підметом, вираженим третьою особою однини (he, she, it), вживається з закінченням —es у формі does. Після does смислове дієслово використовується у формі простого інфінітиву без частки to (перша форма дієслова).

 • She does not speak English. – Вона не розмовляє англійською.
 • He does not play the violin. – Він не грає на скрипці.
 • does not = doesn’t (скорочення)
 • Simon’s cat doesn’t like to swim. – Кіт Саймона не любить плавати.

Заперечення в Present Simple також можна виразити за допомогою заперечних займенників та прислівників. Після них використовується смислове дієслово в стверджувальній формі, так як подвійне заперечення не характерне для англійської мови. 

 • None of us are saints. – Ніхто з нас не є святим.
 • Nobody speaks Latin. – Ніхто не розмовляє на латині.
 • No one knows who we are. – Ніхто не знає, хто ми.
 • We do nothing. – Ми нічого не робимо.
 • I go nowhere. – Я нікуди не йду.

Питальне речення

Питальне речення (загальне питання) в Present Simple утворюється за допомогою допоміжного дієслова do або does (якщо підмет стоїть в третій особі однини he, she, it), що стоїть перед підметом. Після підмета йде смислове дієслово в першій формі.

 • Do you speak English? – Ти розмовляєш англійською?
 • Do they play the guitars? – Вони грають на гітарах?
 • Do cats like fish? – Коти люблять рибу?
 • Does he speak English? – Він розмовляє англійською?
 • Does she play the violin? – Вона грає на скрипці?
 • Does Simon’s cat like to swim? – Кіт Саймона любить плавати?

Спеціальне питання в Present Simple утворюється за допомогою необхідного питального слова або фрази, що ставиться на початок речення. Подальший порядок слів такий самий, як і в загальному питанні з Present Simple.

 • Why do you speak English? – Чому ти розмовляєш англійською?
 • Where does she play the violin? – Де вона грає на скрипці?
 • How long do they play the guitars? – Як давно вони грають на гітарах?

To be в Present Simple

Дієслово to be (бути, існувати, знаходитися)  особливий і в часі Present Simple вживається в трьох формах: am, is, are. Вибір необхідної форми залежить від особи та числа підмета у реченні. 

 • I → am ( для 1-ї особи однини: я)
 • He, She, It → is ( для 3-ї особи однини)
 • We, You, They → are ( для 1-ї, 2-ї та 3-ї особи множини)

Дієслово to be не потребує використання допоміжних дієслів для утворення заперечних або питальних речень. Докладніше про це дієслово та його використання читайте в статті to be.  

 • I am ready. – Я готовий.
 • You are handsome. – Ти красивий (про чоловіка).
 • She is not here. –  Вона не тут.
 • Medical records are confidential. – Медичні записи конфіденційні.
 • Is this your first application to college? – Це ваша перша заява на вступ до коледжу?

Використання Present Simple

Загальні ствердження

Present Simple використовується для вираження певного факту або інформації, що не зв’язана з певним часовим проміжком, а є актуальними загалом. Часто це чиїсь звички або вподобання.

 • He likes to be in the focus of attention. – Йому подобається бути в центрі уваги.
 • Do you prefer red wine or white wine? – Ви віддаєте перевагу червоному або білому вину?
 • What do you think about online dating? – Що ви думаєте про знайомства в Інтернеті?

Загальновідомі факти

Present Simple використовується для опису загальновідомих істин, наукових фактів, явищ природи, того, що за думкою мовця завжди є незмінним.

 • The Earth revolves around the Sun. – Земля обертається навколо Сонця.
 • Snow consists of water. – Сніг складається з води.
 • At what temperature does water freeze? – За якою температурою замерзає вода?

Дії, що регулярно повторюються

Present Simple використовується для вираження дій, що регулярно відбуваються або часто повторюються. Часто це звички або щоденний розклад людини.

 • I wake up at 6:15 a.m. – Я прокидаюсь о 6:15 ранку (регулярно, кожного дня).
 • Не runs 10 kilometers every morning. – Він пробігає 10 км кожного ранку.
 • When does she usually come home? – Коли вона звичайно приходить додому?

Розклад та домовленості

Present Simple використовується для вираження розкладу чогось (потягів, автобусів, телепрограм тощо), а також певної чіткої домовленості про зустріч (побачення, збори, візит до лікаря), навіть якщо мається на увазі виконання дії в майбутньому часі.

 • The train leaves at 7 o’clock. – Потяг відправляється о сьомій годині.
 • Let’s meet under the big tree. – Давай зустрінемося під великим деревом.
 • He has a meeting with the doctor in two hours. – В нього зустріч з лікарем через дві години.
 • Is the next flight at 9 o’clock tomorrow morning? – Наступний літак вилітає завтра о дев’ятій годині ранку?

Інструкції

Present Simple використовується в інструкціях, вказівках, рецептах тощо. В цьому випадку Present Simple має відтінок наказового способу.

 • Push the button to turn on the TV. – Натисни на кнопку, щоб увімкнути телевізор.
 • The water is deep here, so don’t fall in! – Тут глибоко, тому не впади у воду!
 • Use a capital letter at the beginning of names. – Використовуйте заголовну літеру на початку імен.
 • Take one chicken breast fillet and gratinate it at 200 degrees Centigrade. – Візьміть одне куряче філе та запікайте його до рум’яної скоринки при 200 градусах за Цельсієм.

Коментарі

Present Simple використовується для зображення або опису послідовних дій, що відбуваються в цей момент, наприклад, в спортивних оглядах, коментування новин, матчів, переказі історій тощо.

 • Fewhard advances the puck and freezes it. – Ф’югард веде шайбу та затримує її в своїй зоні.
 • Saltan intercepts the pass and makes unbelievable goals-kick. – Салтан перехоплює м’яч та робить неймовірний удар від воріт.
 • Semmy runs and outstrips her main contender. – Семмі біжить та обганяє свою головну суперницю.

З «нетривалими» дієсловами

Present Simple використовується з дієсловами, що вказують не на дію, а скоріше на певний стан, в якому перебуває особа або предмет в даний момент часу.

 • Do you see me? – Ти бачиш мене?
 • She feels sad. – Їй сумно.
 • She appears confused. – Вона виглядає розгубленою.
 • They don’t need help right now. – Вони не потребують допомоги зараз.

В заголовках

Present Simple використовується в заголовках газет, книг, а також в новинах та інформаційних повідомленнях для скорочення кількості символів та економії місця.

 • What happens when you quit smoking? – Що відбувається, коли ви кидаєте палити?
 • Northern Ireland teenager sues Facebook over her nude photo. – Підліток з Північної Ірландії судиться з Фейсбуком через публікації її фото в оголеному вигляді.
 • Rio Paralympics 2016: Dame Sarah Storey wins 12th Paralympic gold medal. – Параолімпійські ігри в Ріо 2016: Дейм Сара Сторі виграла дванадцяту параолімпійську золоту медаль.

Маркери часу

Present Simple може вживатися з певними словами та виразами, що вказують як часто відбувається або не відбувається певна дія.

 • always – завжди
 • often – часто
 • usually – звичайно
 • regularly – постійно, регулярно
 • from time to time – час від часу
 • sometimes – інколи
 • seldom – зрідка, подеколи
 • rarely – рідко
 • never – ніколи
 • every day – кожного дня, щодня, кожний день
 • every week – кожного тижня, щотижня, кожний тиждень
 • every month – кожного місяця, щомісяця, кожний місяць
 • every year – кожного роки, щороку, кожний рік
 • at the weekend – на вихідних
 • at weekends – по вихідним
 • at 7 o’clock – о 7-й годині (в розкладах)
 • twice a week – два рази (двічі) на тиждень
 • three times a week – три рази (тричі) на тиждень
 • four times a month – чотири рази на місяць
 • on Mondays – щопонеділка
 • on Sundays – щонеділі

Окончание s / es в английском языке

WAR

Україна понад усе!


Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Повернись живим
Національний банк України

Закінчення —s використовується для утворення форми множини у іменників та для утворення форм часу Present Simple.

У більшості злічуваних (тих, що можна підрахувати) іменників в англійській мові форма множини утворюється просто додаванням закінчення —до словникової форми слова.

 • a cake → cakes
 • a town → towns
 • an apple →apples
 • a shoe → shoes
 • an ice cream → ice creams
 • торт → торти
 • місто → міста
 • яблуко → яблука
 • чобіт → чоботи, взуття
 • морозиво → морозива

Більшість дієслів утворює форму часу Present Simple для третьої особи однини (HeSheIt) завдяки додаванню закінчення -s. При цьому дієслова не змінюють свого значення.

 • to work → works
 • to show → shows
 • to cook → cooks
 • to sneeze → sneezes
 • to live → lives
 • to stop → stops
 • to die → dies
 • to take → takes

Після -s, -ss, -x, -z, -ch, -sh

До іменників в однині, що закінчуються на букви або буквосполучення —s, —ss, —x, —z, —ch, —sh, додається закінчення —es.

 • bus → buses
 • kiss → kisses
 • glass → glasses
 • tax → taxes
 • box → boxes
 • bench → benches
 • peach → peaches
 • crash → crashes
 • slash → slashes
 • quiz → quizzes (виняток)

Однак, до іменників, що закінчуються на —th, додається лише —s.

 • cloth → cloths (не плутати з clothes)
 • death → deaths
 • sloth → sloths
 • path → paths

До дієслів, що закінчуються на букви або буквосполучення —ss, —x, —z, —ch, —sh, додається закінчення —es. В англійській мові не існує дієслів, що закінчувались би на одну літеру —s. Також нечасто зустрічаються дієслова, що закінчуються на -th. Як і у випадку з іменниками, до таких дієслів додається тільки —s.

 • to kiss → kisses
 • to touch → touches
 • to mix → mixes
 • to watch → watches
 • to fuzz → fuzzes
 • to rush → rushes
 • to buzz → buzzes
 • to crash → crashes
 • to bath → baths (купати)
 • to birth → births (народжувати)
 • to earth → earths (обкопувати)
 • to mouth → mouths (говорити)
 • to smooth → smooths (пригладжувати)
 • to bequeath → bequeaths (заповідати)

Після -y

У іменників в однині, що закінчуються на голосний —y, якій передує приголосна буква, кінцева —змінюється на закінчення —ies.

 • cherry → cherries
 • pony → ponies
 • baby → babies
 • lady → ladies
 • butterfly → butterflies
 • sky → skies

Якщо ж перед кінцевою —стоїть інший голосний, то до іменника додається тільки закінчення —s без будь-яких змін.

 • monkey → monkeys
 • play → plays
 • day → days
 • essay → essays

У дієслів з кінцевою —у, якій передує приголосна буква, кінцева —змінюється на закінчення —ies.

 • to dry → dries
 • to worry → worries
 • to fly → flies
 • to carry → carries
 • to imply → implies
 • to marry → marries

Якщо ж в дієслові перед кінцевою -y стоїть голосний, то до дієслова додається тільки закінчення —s.

 • to play → plays
 • to lay → lays
 • to stay → stays
 • to obey → obeys

Після -o

Іменники, що закінчуються на —о, перед якою стоїть інша голосна буква, утворюють форму множини просто за допомогою додавання закінчення —s.

 • moo → moos
 • radio → radios
 • kangaroo → kangaroos

Винятки:

 • piano → pianos
 • casino → casinos (слова італійського походження) 

Якщо ж перед кінцевою -o стоїть приголосна, то в більшості випадків форма множини буде утворюватися за допомогою закінчення -es.

 • buffalo → buffaloes
 • domino → dominoes
 • echo → echoes
 • embargo → embargoes
 • hero → heroes
 • mosquito → mosquitoes
 • potato → potatoes
 • tomato → tomatoes
 • torpedo → torpedoes
 • veto → vetoes

Дієслова, що закінчуються на голосну —o, завжди приєднують до себе закінчення —es.

 • to do → does
 • to solo → soloes
 • to go → goes
 • to veto → vetoes
 • to echo → echoes
 • to boo → boos (виняток)

Особливості іменників

Деякі злічувані іменники змінюються у формі множини не за правилами, або ж їхні форми однини та множини повністю співпадають. Такі іменники називають неправильними іменниками (Irregular nouns). Деякі з іменників використовуються тільки в однині або ж в множині.

Особливості дієслів

Не за правилами змінюються дієслова to have та to be для третьої особи однини.

 • to be → is
 • to have → has

Також модальні дієслова Can, Must, Should, Ought to, May, Will, Need ніколи не змінюють своєї форми в залежності від особи.

 • I can → he can
 • I ought to → he ought to
 • I must → he must
 • I may → he may
 • I should → he should
 • I will → he will
 • need I? → need he?

Настоящее простое – Грамматика всего

[Викторина по грамматике] Практика правописания с настоящим простым

Введите приведенное выше предложение. Не забудьте использовать запятые и точки, когда это необходимо, и заполнить пропущенные гласные: a / e / i / o / u

2. Sh__   __lw__ys   g__ts   __p   __t   s__x   __’cl__ck.

Введите приведенное выше предложение. Не забывайте расставлять запятые и точки, когда это необходимо, и заполнять пропущенные гласные: a / e / i / o / u

3. Th__n,   sh__   g__ts   w__sh__d   __nd   dr__ss__d.

Введите приведенное выше предложение. Не забывайте расставлять запятые и точки, когда это необходимо, и заполнять пропущенные гласные: a / e / i / o / u

4. __ft__r   th__t,   sh__   h__s   br__ __kf__st.

Введите приведенное выше предложение. Не забудьте использовать запятые и точки, когда это необходимо, и вставьте пропущенные гласные: a / e / i / o / u  

5. Th__n,   sh__   dr__v__s   t__   w__rk   __t   s__v__n.

Введите приведенное выше предложение. Не забывайте расставлять запятые и точки, когда это необходимо, и вставляйте пропущенные гласные: a / e / i / o / u  

6. Sh__’s   __   t__ __ch__r   __   c__ll__g__.

Введите приведенное выше предложение. Не забывайте расставлять запятые и точки, когда это необходимо, и вставляйте пропущенные гласные: а / е / и / о / у  

7. Ш__   т__ __ч__с   Сп__н__ш.

Введите приведенное выше предложение. Не забудьте использовать запятые и точки, когда это необходимо, и вставьте пропущенные гласные: a / e / i / o / u  

8. __ft__r   w__rk,   sh__   g__ __s   h__m__.

Введите приведенное выше предложение. Не забывайте расставлять запятые и точки, когда это необходимо, и заполнять пропущенные гласные: a / e / i / o / u  

9. Th__n,  sh___   g__ __s   cycl__ng   w__th   h__r   k__ds.

Введите приведенное выше предложение. Не забывайте расставлять запятые и точки, когда это необходимо, и заполнять пропущенные гласные: a / e / i / o / u  

10. H__r   h__sb__nd   __s__ __lly   g__ts   h__m__  __t   s__x.

Введите приведенное выше предложение. Не забывайте расставлять запятые и точки, когда это необходимо, и вставляйте пропущенные гласные: a / e / i / o / u  

11. Sh__  __lw__ys   h__s   d__nn__r   w__th   h__r   f__m__ly.

Введите приведенное выше предложение. Не забывайте расставлять запятые и точки, когда это необходимо, и вставляйте пропущенные гласные: a / e / i / o / u  

12. __ft__r   th__t,   th__y   __ft__n   w__tch  TV   t__g__th__r.

Введите приведенное выше предложение. Не забудьте использовать запятые и точки, когда это необходимо, и вставьте пропущенные гласные: a / e / i / o / u  

13. S__m__t__m__s,   th__y   g__   f__r   __   w__lk.

Введите приведенное выше предложение. Не забудьте использовать запятые и точки, когда это необходимо, и вставьте пропущенные гласные: a / e / i / o / u  

14. Th__y   l__k__   t__   t__lk   __b__ __t   th__ ___r   d__y.

Введите приведенное выше предложение. Не забывайте расставлять запятые и точки, когда это необходимо, и вставляйте пропущенные гласные: a / e / i / o / u  

15. F__n__lly,   sh__   g__ __s   t__   b__d   __t   t__n.

Введите приведенное выше предложение. Не забывайте расставлять запятые и точки, когда это необходимо, и вставляйте пропущенные гласные: a / e / i / o / u  

16. Kate   l__v__s   h__r   d__ __ly   r__ __t__n__.

Введите приведенное выше предложение. Не забывайте расставлять запятые и точки, когда это необходимо, и вставляйте пропущенные гласные: a / e / i / o / u  

Учитесь дальше!

Пропуск

Неплохо!

Отлично!

Руководство по использованию настоящего простого времени

Простое настоящее время — это одна из первых вещей, которую вы изучаете при изучении времен в английском языке, и оно имеет довольно много применений.

1. При разговоре о повседневной деятельности или повторяющейся ситуации. (привычный) Мы часто добавляем наречия частоты, чтобы дать больше контекста, например, « каждый день ».

 • Каждое утро она пьет кофе.
 • Они тренируются каждый день.
 • 901:30 Каждый день мы ходим учиться в библиотеку.

 • Она ходит в школу.
 • Мы встаем в 7 утра

2. Когда говорим о чем-то фактическом или считающемся истиной.

 • Магнит притягивает железо.
 • Деревья помогают нам дышать.
 • Солнце встает утром и садится вечером.
 • 100 х 100 = 200 или сто умножить на сто равно двести.
 • Земля не идеальная сфера.

3. Когда говорим о фактах, которые верны на данный момент.

 • Она работает в сфере финансов.
 • Изучает литературу.
 • Они любят готовить.
 • Где ты живешь?
 • Я не люблю ананас.

4. При даче или получении указаний вместо использования императива.

 • Пройдите мимо торгового центра налево и поверните направо.
 • Где ближайшая станция метро?
 • Перемешайте кастрюлю, затем добавьте несколько хлопьев соли.
 • Иди и обуйся.
 • Напишите свое имя вверху страницы.

5. При рассказе историй или в качестве беглого комментария – распространено на неформальном разговорном английском языке.

 • Я иду платить за обед, и парень просит меня заплатить, но у меня нет с собой карты!
 • Месси идет за мячом, о, и он промахивается!
 • Он берет ракетку и идет на теннисный корт.

6. В маркетинге и рекламе, когда пытаются поставить потребителя или читателя в определенную ситуацию или заставить их чувствовать себя определенным образом.

 • Летний ветерок обдувает вас.
 • Ты нужен нам!
 • Она потягивает прохладную газировку.

7. При разговоре о чувствах, мыслях и т. д. в текущей ситуации. В этом случае мы можем использовать глаголы состояния.

 • Я не люблю острую пищу!
 • Я думаю, она прекрасна!
 • Я не люблю летнюю жару; слишком влажно!

8. При обсуждении фиксированных договоренностей или планов, которые вряд ли изменятся.

 • Мой брат приезжает завтра.
 • У меня встреча утром, но днем ​​я свободен.
 • Поезд прибывает в полночь.
 • Давай встретимся днем.

Как составить настоящее простое время?

При образовании простого настоящего времени используются три основные конструкции.

Положительное

Положительное настоящее простое время используется для типичных предложений. Его также называют «утвердительным».

Для простых предложений с положительным настоящим мы выбираем подлежащее.

 • Я или я
 • Вы или вы
 • Мы или мы
 • Он или он
 • Она или она
 • Это или это
 • They are или they’re

Затем используйте основной глагол и соедините его, добавив суффикс -s в конце, , за исключением для некоторых предметов.

Например, давайте посмотрим на простой правильный глагол «путешествовать».

 • Я путешествую
 • Вы путешествуете
 • Мы путешествуем
 • Он путешествует s
 • Она путешествует s
 • Оно путешествует s
 • Они путешествуют

В некоторых случаях глаголы изменяются в настоящем простом времени.

Например, теперь давайте посмотрим на глагол «беспокоиться».

 • I Beage
 • Вы беспокойтесь
 • Мы беспокойтесь
 • Он беспокоится IES
 • . Она беспокоит IES
 • . обратите внимание, что мы спрягаем глагол, опуская -y и добавление -ies в качестве суффикса. Однако к глаголам, которые содержат «ау», «ей», «ой» и «уй» в конце, мы добавляем -s в третьем лице единственного числа, как в случае покупает .

  Обычно мы добавляем anes к глаголам, оканчивающимся на -ss, -x, -ch, -sh и -o.

  • Фокс становится лисой es .

  Некоторые глаголы также становятся неправильными при употреблении в настоящем простом времени. Например,

  • Do is do
  • Have is has
  • Go is gos

  Примечание : некоторые глаголы неправильные, а некоторые нет. Когда вы изучаете новый глагол, стоит проверить, становится ли он неправильным в Present Simple, прежде чем использовать его!

  Примеры предложений в утвердительной простой форме настоящего времени:

  • Я беспокоюсь о тебе.
  • Моя сестра делает уборку.
  • Они спят на диване.

  Отрицательный

  В простом настоящем при образовании отрицательного предложения мы добавляем вспомогательный глагол «делать».

  Затем мы проделываем те же шаги при формировании положительного предложения, добавляя подлежащее, за которым следует сопряженное «делать».

  • Я не
  • Вы не
  • Мы не
  • Он не
  • Она не
  • Это не
  • Они не
  • 90 предложений в предложениях

  • 1 90 отрицательная форма простого настоящего времени:

   • Не знаю.
   • У нас нет машины.
   • Это не похоже на картинку.

   Вопросительные

   Мы также можем образовывать вопросы в настоящем простом времени, используя вспомогательный глагол «делать». В этом случае вспомогательный глагол ставится в начале предложения.

   • Я….?
   • Вы…?
   • Мы….?
   • Он…?
   • Она…?
   • Это…?
   • Они…?

    Примеры предложений в вопросительной форме настоящего времени с использованием «do».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *